Banner 3

Văn Hóa Công Ty & Giá Trị Cốt Lõi

GIÁ TRỊ CTLÕI

------------------------

 

UYTÍN

Khải Minh đặt UY TÍN là yếu tố tiên phong trong giá trị cốt lõi của công ty.

LychữTÍNmđầu, doanh nghiệp cam kết với các khách hàng và đối táctrong mọi mặt qua đó xây dựng mối quan hệ bền chặt, lâu dài.

 

 

CHT LƯỢNG

Cam kết đm bocht lượng sn phm, dịch vụ tốt nht để luôn là đối tác tincycủa khách hàng.

 

 

ĐIMỚI

Sự tiến bộ phải đi đôi với cấp nhật, cải tiến. KMC tiên phong trong việc tìm kiếm sự mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn giữ bản sắc và phù hợp với thị hiếu của thị trường.

  
 

NHIỆT HUYẾT

Nhiệt huyết, năng động trong công việc công ty và nhiệt thành hỗ trợ khách hàng.

 

 

 

TÔNTRNG

Hướng đến giá trị của mỗi cá nhân bằng sự tôn trọng bạn thân,đngnghiệp,Côngty,đic. Làm việc thông qua sự tôn trọng.

.

 

TUÂN THỦ

Với Khải Minh việctnthLuậtpháp,cácquychế,chínhsách,quyđịnhcaCôngty là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bền vững, lớn mạnh

 

 

NACÔNG TY

---------------------------

 

Sự thành công của ng ty TNHHSản xuất Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Khải Minhphần lớn nhờ vào sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, đó là tài sản quan trọng nhất đối với Công ty chúng tôi. 

Hướng đến mục tiêu là "Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời", công ty Khải Minh PTESluôn tạo  hội phát triển cho nhân viên trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bên cạnh việc tạo ra một môi trường làm việc tốt cho nhân viên, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng 

n hóa Công ty thể hiện trong tác phong làm việc, hành vi giao tiếp của cán bộ, công nhân viên, trong nội bộ công ty và với các đối tác bên ngoài. 

Đoàn kết: Tập thể cán bộ công nhân viên của KM PTES luôn đồng lòng chung sức trên mỗi chặng đường phát triển của công ty

Trách nhiệm: Mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm đối với các công việc của mình. KM PTES cũng luôn đặt trách nhiệm lên hàng dạu khi làm việc với đối tác

Chuyên nghiệp: KM PTES luôn khuyến khích mỗi thành viên rèn luyện sự chuyên nghiệp ngay từ những công việc nhỏ nhất để mang lại hiệu quả công việc cao nhất

Nhiệt huyết: Khải Minh PTES luôn khuyến khích mỗi thành viên rèn luyện lòng nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo và đam mê trong công việc nhằm mang lại sự thành công cho từng nhân viên.

  

Văn hóa của Công ty TNHHSản xuất Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Khải Minhđã được xây dựng, duy trì và ngày càng vững mạnh qua nhiều thế hệ. Đây chính là tài sản quý giá mà toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty luôn luôn tự hào.

Chính nền tảng Văn hóa Công ty mà Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên tâm huyết cùng xây dựng sẽ là yếu tố chắp cánh cho sự phát triển